NedStat

Griekenland, anders bekeken

Griekenland staat bekend om zijn specifieke flora en fauna. Jaarlijks bezoeken duizenden Nederlanders Griekenland om bijzondere planten te bestuderen, zeldzame (roof)-vogels te zien, of op zoek te gaan naar reptielen, waarvan vele tientallen soorten alleen in Griekenland voorkomen. Een van hen is Jaap van Wingerde, werkzaam bij het regionaal Bureau arbeidsvoorziening Noordholland-Zuid.

“Ik ga elk jaar naar Griekenland omdat er nog steeds nieuwe soorten reptielen te ontdekken zijn. Het is nog steeds niet precies bekend wat er op alle eilanden voorkomt.

Mertensiella luschani  (Steindachner, 1891), Ellas (Greece, Griekenland): Kastellorizo, 1983-05-23Zo is nog niet zo lang geleden een speciale salamander ontdekt op Karpathos en Kastelorizo. Deze legt voldragen jongen, een heel bijzondere aanpassing aan het droge klimaat.

“Er zijn in Griekenland drie soorten landschildpadden bekend en twee soorten zeeschildpadden, een rijk land voor schildpaddenliefhebbers”, stelt hij. “In het verleden werden deze gevangen en verkocht, maar dat mag niet meer. Zij zijn thans officieel door de regering beschermd”.

Zo heeft ieder eiland gebied zijn eigen fauna die weer geheel anders is. Daarbij moet met name Chios genoemd worden waar een heel aparte fauna bestaat. De Peloponnesus verschilt weer heel erg van het vaste land van Griekenland en zo raak je nooit uitgekeken. Elk jaar neem ik een stukje Griekenland van waaruit ik op onderzoek uitga. Maar steeds zorg ik er wel voor dat ik de toeristische gebieden mijd”.

Eigenlijk heeft hij het moeilijk met de gevolgen van het massatoerisme. Op de Cycladen worden met steun van de Europese Unie beken gekanaliseerd en zijn riolen aangelegd. Uiteraard van groot belang voor het toerisme, maar een gevolg is wel dat de natuurlijke waterafvoer naar zee verandert, waarmee allerlei watergebonden fauna en flora bedreigd wordt.

Hij noemt nog een ander voorbeeld waar toeristische belangen met die van zeeschildpadden botsen en wel op Zakynthos. Daar komt een zeldzam soort voor, de caretta, die de stranden gebruikt voor de afzetting van eieren. Deze zeeschildpad is zeer plaatsgetrouw en zet in principe eieren af op het strand waar zij is geboren.

Zij kruipt uit het ei, gaat naar zee en keert via een lange omweg via de Stille Oceaan terug om op het geboortestrand eieren af te zetten. Door het rumoer en het licht van de hotels raken deze schildpadden hun oriëntatievermogen op de zee kwijt, hetgeen voor het voortbestaan van deze soort een bedreiging is.

“Grieken begrijpen mijn belangstelling vaak niet”, verzucht hij. “Maar ik heb daar een oplosing voor gevonden. Als men mij vraagt wat ik aan het doen, zeg ik dat ik onderzoeker ben. Daaraan zijn Grieken gewend. Toen ik eens heel eerlijk zei dat mijn hobby bestaat uit het bestuderen van slangen en reptielen, keek men mij medelijdend aan en dacht men met een zonderling te maken te hebben. Voor mij valt er nog heel veel in Griekenland te ontdekken.


Harbers, Gert Jan (1997): Griekenland, anders bekeken. Griekenland Reiskrant. Amsterdam: Grieks Verkeersbureau. 2 (5): 4 [februari 1997].


Jaap van Wingerde (1995). Tekening: Japke van Wingerde [Utrecht, 1985]Jaap van Wingerde
e-mail: webmaster@vanwingerde.net
Internet: http://jaap.vanwingerde.net/