NedStat

Huiszwaluwen op Cyprus

Volgende artikelVorige artikelInhoudsopgavedoor Jaap van Wingerde
Het Vogeljaar. Delft. 36 (2): 88 [1988]. ISSN 0042-7985.

In het themanummer over de huiszwaluw van "het Vogeljaar" geeft Pierre Maréchal (1986) onder andere een overzicht van het voorkomen van de huiszwaluw in broed- en overwinteringsgebied. In dit artikel wordt het voorkomen van de huiszwaluw op het eiland Cyprus niet behandeld. Mogelijk zijn de lezers van het Vogeljaar geïnteresseerd in aanvullende gegevens.

Volgens de checklist van "the Cyprus ornithological society" (1972: 9) is de huiszwaluw op Cyprus een algemene doortrekker in voorjaar en herfst en lokaal een algemene broedvogel.

Uit de door mij geraadpleegde eerste zes jaarlijkse "bird reports" (1970-1975) van "the Cyprus ornithological society" (Neophytou 1971-1979) blijkt dat in de eerste zes zeventiger jaren de vroegste waarneming van trek in het voorjaar op 4 februari 1972 gedaan werd en de laatste waarneming van najaarsdoortrek op 1 oktober 1970. De meeste trek vond in de periode rond midden april plaats.

Verder blijkt de huiszwaluw op Cyprus zowel op zeeniveau als in het hooggebergte te broeden. op 7 juni 1973 werden 864 nesten op de radarkoepels op de berg Olympus (hoogste punt 1951 meter) in het Troodos-gebergte geteld. De vogel nestelt op Cyprus tegen rotsen, maar vooral tegen gebouwen. Zelf zag ik de huiszwaluw in april 1980 en mei 1985 nestelen boven de ingang van de markthal van het kustplaatsje Polis (district Paphos).

Litteratuur

Cyprus ornithological society, the (1972): Check list of the birds of Cyprus. Strovolos: the Cyprus ornithological society. 1-11.
Maréchal, P. (1986): Een en ander over de Huiszwaluwen in hun winterkwartieren en enige aspecten over hun gedrag. Het Vogeljaar. Delft. 34 (4-5): 249-255. ISSN 0042-7985.
Neophytou, P. (editor) (1971-1979): First - Sixth bird report 1970 - 1975. Nicosia: the Cyprus ornithological society.

Terug naar bovenJaap van Wingerde (1995). Tekening: Japke van Wingerde [Utrecht, 1985]Jaap van Wingerde
e-mail: webmaster@vanwingerde.net
Internet: http://jaap.vanwingerde.net/