NedStat

Sociale Dienst Rotterdam wil meer controle

Volgende artikel Vorige artikelInhoudsopgavedoor Jaap van Wingerde
Welzijnsweekblad. Haarlem. 3 (1): 17 [6 januari 1978]

De ad-interim directeur van de Gemeenteljke Sociale Dienst van Rotterdam, mevrouw C. I. Dales, heeft het gemeentebestuur gevraagd een afdeling Controle Uitkeringszaken op te richten.

Dit blijkt uit een voorstel tot formatie-uitbreiding aan het gemeentebestuur. De nieuwe afdeling cliëntgegevens controleren, toetsen of uitkeringsbeslissingen volgens de richtlijnen worden genomen en (niet-anonieme tips over) vermoedelijke fraudegevallen onderzoeken. De afdeling zou ook moeten bezien, of cliënten wel goed en op tijd geholpen worden.

Mevrouw Dales verwacht, dat door doeltreffend reageren op signalen van vermoedelijke fraude, de ambtenaren van de sociale dienst zich meer betrokken zullen voelen bij hun werk. Ze zullen dan meer het gevoel hebben hulp te verlenen aan wie er ook echt recht op heeft. Mevrouw Dales noemt de strakkere regels tot bijstandsverlening en uitvoering van de Wet Werkloosheidsvoorziening, van CRM en Sociale Zaken, ook als reden tot invoering van een doeltreffender controle. Mevrouw Dales verwacht dat de kosten, die de betere controle met zich mee zullen brengen, zeker op zullen wegen tegen de besparingen op de uitkeringen en de preventieve werking als gevolg van de controle. Verder is het volgens haar, gezien het rechtvaardigheidsgevoel van de Rotterdammers, wenselijk onrechtmatige gebruikers van de sociale voorzieningen op te sporen.

Geen spionage

Adjunct-directeur Meier zegt dat het niet de bedoeling is om met gleufhoeden op achter een boom bijstandstrekkers te gaan spioneren. Hij vertelt dat als er een onrechtmatig gebruik van een sociale voorziening geconstateerd wordt, er een terugbetalingsregeling voorgesteld zal worden. Slechts indien er duidelijk sprake is van fraude met voorbedachte rade zal er bij justitie aangifte gedaan worden. Verder zal men anonieme tips niet natrekken. Slechts aan meldingen van vermoedelijke fraude, waarbij de tipgever bekend is, zal aandacht besteed worden.Terug naar bovenJaap van Wingerde
	  (1995). Tekening: Japke van Wingerde [Utrecht, 1985] Jaap van Wingerde
e-mail: webmaster@vanwingerde.net
Internet: http://jaap.vanwingerde.net/